!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Beskrivning av fastigheten

Informationen nedan beskriver fastigheten. En komplett bostadsfakta kan laddas ner nedan.

Bostadsfakta. << Bostadsfakta (PDF)

 


Allmänt

Brf Entréhuset är beläget i kv. Marievik 31.

Byggherre

JM AB

Arkitekt

Rosenbergs Arkitekter

Byggår

2010

Miljöanpassat boende

Entréhuset lever upp till en rad specificerade krav på metoder och tekniska lösningar som både minskar miljöbelastningen och ger en god inomhus- och livsmiljö. Miljöhänsyn är dessutom ekonomiskt fördelaktigt, eftersom energi- och vatteneffektiva installationer ger lägre hushållskostnader.

Huset har vattenburet uppvärmningssystem. Värmekälla är fjärrvärme, kombinerad med värmepump. Detta sparar energi och ger lägre uppvärmningskostnader, jämfört med exempelvis direktverkande elradiatorer. Elektrisk golvvärme är därför enbart installerad som komfortvärme med termostat tidsstyrning och elektrisk handdukstork är inte heller en primär värmekälla.

Bostäderna är utrustade med energisnål kyl och frys (klass A), tvättmaskin, diskmaskin och torktumlare. Ventilationssystemet är energisnålt och lågenergiarmaturer används i allmänna utrymmen.

Samtliga fönsterkonstruktioner är av extra värmeisolerande kvalitet.

Allergihänsyn

Entréhuset har helt PVC-fria väggar och golv, eftersom forskning visar på ett möjligt samband mellan allergiska besvär hos barn och PVC-plast. Särskilt allergiframkallande träslag, som till exempel Röd Ceder, Santos palisander, Merbau och Sapele är också bortvalda. I planteringarna som omger huset är växter och träd giftfria och lämpliga för allergiker.

Bra inomhusluft

Luften som går in i bostaden via ventilationssystemen renas med luftrenande filter.

God elmiljö

I Entréhuset har man minimerat exponeringen för elektriska och magnetiska fält i bostäderna. Tack vare ett femledarsystem begränsas de magnetiska fälten i hela fastigheten, och elcentraler är belägna långt från sovrum.

God ljudmiljö

Entréhusets bostäder är tystare än vad svenska byggregler kräver. Extra tjocka väggar och bjälklag ger mycket god ljudisolering mellan lägenheterna och höga ljudkrav har ställts på ventilations- och värmesystem. Ytterdörrarna håller god ljudklass och brevinkast i dörrarna är ersatta med postboxar i trapphusets entréer.

Området

Från att varit ett anonymt industriområde i utkanten av Södermalm, växer här en ny vattennära stadsdel fram. Liljeholmskajen erbjuder, förutom moderna bostäder även restauranger, butiker, samhälls- och kommersiell services samt platser för motion och rekreation. Ett populärt promenadstråk är längs kajkanten via Årstabron, Tantolunden och åter via Liljeholmsbron. Grönområden ligger i direkt anslutning till bostadsområdet. Här finns såväl förskola (bland annat här i Entréhuset) som grundskola klass F- årskurs 5.

Kommunikationer

Liljeholmskajen är mycket väl försörjt med kollektivtrafik genom närheten till Liljeholmstorget med tunnelbana och bussterminal samt till tvärbanans hållplatser inom området Årstadal och Årstaberg. Vid Åstaberg finns en ny pendeltågstation och i anslutning till den erbjuds omstigningsmöjligheter till buss. Via gång och cykelbana, på både Liljeholmsbron och Årstabron når man mycket lätt Södermalm. Med bil tar det bara några minuter till Essingeleden eller Södertäljevägen.

Byggnaden

Entréhuset med sin moderna arkitektur och färgsättning tilltalar alla oss som tycker om god design. Den ljusa fasaden med inslag av starka accentfärger får byggnaden att särskilja sig men ändå passa in i helheten vid Liljeholmskajen.

Byggnaden består av en huskropp i vinkel mot Marieviksgatan och Sjöviksvägen. Huskroppen är 7-9 våningar hög och innehåller 111 lägenheter samt kommersiella lokaler, bland annat en förskola på entréplanet. Huset inrymmer även bostadskomplement såsom förråd, tvättstuga, undercentral, cykelrum med mera.

Alla lägenheter har en väl genomtänkt planlösning, balkong, terrass eller uteplats samt goda förvaringsmöjligheter.

Lägenhetsfördelning

Totalt finns 111 lägenheter i Entréhuset fördelade enligt nedan:

2 rum och kök   13 st   45-55 m2
2 rum och kök 33 st 64-74 m2
3 rum och kök 38 st 77-87 m2
4 rum och kök 22 st 89-109 m2
5 rum och kök 5 st 117-118 m2

 

 

 

 

 

Trapphus

Huset har välkomnande och lättillgängliga entréer med rymliga hissar. I trapphusets entréplan finns postboxar dit posten levereras och vid varje lägenhetsdörr finns en tidningshållare där du kan få din morgontidning.

Parkering

I källarvåningarna (plan -3 och -4) finns en garageanläggning som nyttjas gemensamt med intilliggande bostadsrättsföreningar och kontorsfastigheter. Brf Entréhuset har preliminärt 26st fasta och 62st dubbelutnyttjade parkeringsplatser.

Förråd, cykel- och barnvagnsrum

Till varje lägenhet hör ett källarförråd som nås via hissen i trapphusen. Gemensamma cykel- och barnvagnsrum finns i källaren.

Tvättstuga

I huset finns en gemensam tvättstuga som bokas på en bokningstavla i anslutning till tvättstugan. Förutom ett antal tvättmaskiner finns även torktumlare, torkskåp och en mangel.

Sophantering

Varje lägenhet är utrustad med källsorteringskärl för hushållsavfall, placerade i diskbänksskåpet. Kärlen töms i gemensamma källsorteringsrum.

Värme och ventilation

Ventilationssystemet är ett så kallat FX-system. Detta fungerar så att centrala frånluftsfläktar drar ut luft från kök, badrum och vissa större klädkammare. Luften passerar på sin väg ut ett energiåtervinningsaggregat, värmepump, som tar tillvara på värmen som sedan, via en undercentral placerad i källaren, används för att värma tappvarmvattnet och byggnadens radiatorer. Frisk luft tas in, filtreras och förvärms bakom radiatorerna i sov- och vardagsrum.

Byggnaden är också ansluten till ett fjärrvärmesystem som via undercentralen kan användas för uppvärmning då återvunnen energi från frånluften inte räcker till.

Telefon, TV och IT/Bredband

Lägenheterna är utrustade med ett nätverk för tv, tele och datatrafik med en distributionscentral placerad i hallen eller klädkammaren och med så kallade RJ45- uttag i alla rum. Uttagen är universella, vilket innebär att det finns möjlighet att välja om det ska betjäna en TV, telefon eller dator, vilket ökar möblerbarheten.

Bostadsrättsföreningen har tecknat avtal med Telia om gruppanslutning till Internet, digital-TV och Telefoni, så kallat Triple-play.

El

Elcentralen i lägenheten har automatsäkringar, är jordade samt anslutna via jordfelsbrytare. El-mätarna är gemensamt placerade i ett utrymme i källaren.

Samfällighet/Gemensamhetsanläggning

Bostadsrättsföreningen ingår i flera gemensamhetsanläggningar bland annat för garage och gator.

 


Om du använder Mac OS X så har din dator inbyggt stöd för PDF-filer. Om du använder PC Windows så öppnas PDF-filer förslagsvis med Adobe Reader. Har du inte programmet installerat på din dator så kan du hämta det från Adobes webbplats.