!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Fastigheten

"Entréhuset står intill den gamla kontorsbyggnaden "Urhuset" i Marievik, ett stenkast från Liljeholmskajen i Årstadal.

Flerbostadshuset har en lätt och ljus putsfasad som står i kontrast mot "Urhusets" tunga tegelvolym. Byggnadskroppen är lång men varieras på olika sätt; genomgående takterrasser bryter upp taklisten, trapphusens glaspartier delar upp byggnaden vertikalt, och sockelvåningens skillnader i höjd skapar spänning mot den sluttande gatan. Trapphusens färgglada interiör exponeras i utvändiga nischer och återfinns på de utskjutande gårdshusens sidor.

Balkongerna hålls ihop med vita fronter och undersidor och är delvis indragna i byggnadsvolymen. Balkongfronternas vita perforerade plåtar upplevs både täta och transparenta beroende på betraktningsvinkel."

Rosenbergs Arkitekter

Arkitekt:  
Alessandro Ripellino
  Lova Lagercrantz
  Juliette Ciliberto
  Pär-Åke Wiberg
  César Patin Lapausa