!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Uthyrning av lägenheten

Brf Entréhuset följer praxis för andrahandsuthyrning av lägenhet. Ansökan om andrahandsuthyrning ska skickas till styrelsen. Din ansökan ska utföras skriftligt och lämnas i föreningens postbox i porten; Marieviksgatan 44. Använd med fördel dokumentet nedan för din ansökan.

Vi tar upp dessa ärenden vid ordinarie styrelsemöten, så räkna med en handläggningstid på upp emot 1 månad. Var ute i god tid med din ansökan!

Blankett för andrahandsuthyrning. << Blankett för ansökan om andrahandsuthyrning (ifyllnadsbar PDF)

Godtagbara skäl:

  • Arbete på annan ort
  • Studier på annan ort
  • Provboende hos sambo

Andra skäl kan anges men kommer att prövas noga av styrelsen.

Beviljas andrahandsuthyrningen gäller denna 1 år.
Beviljas andrahandsuthyrningen gäller denna enbart avsedd hyresgäst.
Beviljas inte andrahandsuthyrningen kan överklagan ske hos hyresnämnden.

Vad händer om jag lånar ut min lägenhet utan att tillfråga styrelsen?
Att låna ut lägenheten eller hyra ut i andra hand utan tillstånd kan ge
påföljder såsom att nyttjanderätten förverkas, vilket innebär tvångsförsäljning och avflyttning.

Vem har ansvaret för lägenheten under andrahandsuthyrningen?
Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för att månadsavgiften till föreningen betalas och för att andrahandshyresgästen sköter sig. Bostadsrättsinnehavaren kan alltså tvingas sälja sin bostadsrätt, om andrahandshyresgästen missköter sig grovt.

 


Om du använder Mac OS X så har din dator inbyggt stöd för PDF-filer. Om du använder PC Windows så öppnas PDF-filer förslagsvis med Adobe Reader. Har du inte programmet installerat på din dator så kan du hämta det från Adobes webbplats.